ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เเขวงทางหลวงจังหวัดนครนายก ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร
 
Refresh
Close Window